You are here

Tình em mùa xuân

TÌNH EM MÙA XUÂN

Thơ: NGUYỄN VIỆT CHIẾN

Nhạc: LÊ TRUNG TÍN

Hòa âm: QUANG PHÚC

Trình bày: Y JANG TUYN

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

8 + 10 =