You are here

Suite “5 dân ca Việt Nam cho violon và piano” - Đặng Hữu Phúc

Suite 5 dân ca Việt Nam cho violon và piano của Đặng Hữu Phúc với Tempo: nhanh - nhanh - chậm - vừa - nhanh. Bản thu 2012

N1. Mùa xuân

N2. Mưa rơi

N3. Ra ngó vào trông

N4. Hoa thơm bướm lượn

N5. Trống cơm

Các số 1-2-5: Nguyễn Công Thắng - violon.

Các số 3-4: Trần Mạnh Hùng - violon.

Đặng Hữu Phúc - piano.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

2 + 0 =