You are here

NS Phạm Minh Tuấn: Khái niệm Ca khúc Cách mạng

Khái niệm Ca khúc Cách mạng

Khách mời: NS Phạm Minh Tuấn, nhóm thanh niên tại Thái Bình

Biên tập, KB, MC: Nguyễn Tiến Mạnh

NS Phạm Minh Tuấn

ĐĂNG BÌNH LUẬN

3 + 0 =