You are here

Giới thiệu về Opera

Ca sĩ Lan Anh

Giới thiệu về Opera

Khách mời: Ca sĩ Lan Anh, Bích Thủy

Biên tập, KB, MC: Nguyễn Tiến Mạnh

Photo: Tiến Mạnh

ĐĂNG BÌNH LUẬN

9 + 1 =