You are here

Sang thu

SANG THU

Thơ: HỮU THỈNH

Nhạc: LÊ TRUNG TÍN

Hòa âm: NGUYỄN HỮU

Trình bày: QUANG MINH

ĐĂNG BÌNH LUẬN

7 + 6 =