You are here

Nhạc kịch - Xu hướng mới cho sân khấu Việt

Nhạc kịch - Xu hướng mới cho sân khấu Việt

Kịch bản, MC, Biên tập: Nguyễn Tiến Mạnh

Chỉ đạo nội dung: NS - NSUT Doãn Nguyên

Khách mời: NS Đỗ Hồng Quân, Thụy Kha, Minh Đạo & NSND Quốc Hưng.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

2 + 0 =