You are here

Leonard Bernstein: "Nâng ly vì thành Viên trong nhịp 3/4"

Berntein giới thiệu về âm nhạc cổ điển Viên qua các thời kỳ, từ Mozart cho đến Mahler và cả những điệu Valce của Strauss

Dịch phụ đề: Ngọc Hà

ĐĂNG BÌNH LUẬN

7 + 9 =