You are here

Âm nhạc Phật Giáo

ÂM NHẠC PHẬT GIÁO

KỊCH BẢN & BT: HỒNG TƯƠI

MC: NSUT THÚY ĐẠT

KHÁCH MỜI: NS NGUYỄN TIẾN MẠNH

(NGUỒN: NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO - AVG)

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

6 + 8 =