You are here

"Nhận mẹ" (Aria trong Oratorio Nàng Nhũ Hương)

"Nhận mẹ" (Aria trong Oratorio Nàng Nhũ Hương)
Thể loại: 
Tác giả: 
Ngô Quốc Tính
Thể hiện: 
Mạnh Hùng

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

16 + 0 =