You are here

Ngàn năm vô lượng

Ngàn năm vô lượng
Thể loại: 
Tác giả: 
Đình Nghĩ
Tác giả lời: 
Nguyễn Thanh Đạm
Thể hiện: 
Ngọc Nhã

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

5 + 7 =