You are here

Lỡ cung đàn, Giọt nắng bên thềm, Cô đơn

Lỡ cung đàn, Giọt nắng bên thềm, Cô đơn
Thể loại: 
Tác giả: 
Hoàng Giác, Thanh Tùng, Nguyễn Ánh Chín
Thể hiện: 
Ngô Hương Diệp

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

1 + 3 =