You are here

Chuyện xưa Sông Luộc

Chuyện xưa Sông Luộc
Thể loại: 
Tác giả: 
Ngô Tự Lập - Trần Đức Minh
Tác giả lời: 
Nguyễn Du (Phạm Thảo Nguyên dịch)
Thể hiện: 
Đinh Mạnh Ninh

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

4 + 10 =