Ngày Âm nhạc Việt Nam 3-9-2021

Một số hình ảnh trong chương trình online Ngày Âm nhạc Việt Nam 3-9-2021.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

3 + 17 =