You are here

Văn Thiên Tường

Văn Thiên Tường
Thể loại: 
Tác giả: 
Nhạc Cải Lương
Thể hiện: 
NSUT Cồ Huy Hùng đàn nguyệt, Việt Hồng đàn tranh

Thông Tin Bài Hát

ĐĂNG BÌNH LUẬN

14 + 2 =