You are here

Giáo sư Trần Quang Hải qua đời tại Pháp

Tác giả: 
Trọng Thịnh

GS-TS Trần Quang Hải

Ca sĩ Bạch Yến vừa chính thức thông báo cho RFI Việt ngữ là giáo sư-nhạc sĩ Trần Quang Hải vừa qua đời lúc 0 giờ 46 phút ngày 30/12/2021 tại Pháp. Ban Việt ngữ xin thành kính phân ưu với gia đình ca sĩ Bạch Yến và gia đình giáo sư Trần Quang Hải. Cầu xin cho linh hồn giáo sư Trần Quang Hải sớm được siêu thoát. 

Như vậy là một nhân tài của Việt Nam vừa vĩnh viễn ra đi, vì giáo sư Trần Quang Hải là một nhà dân tộc nhạc học kiệt xuất, đã đóng góp rất nhiều cho việc duy trì âm nhạc dân tộc Việt Nam trên thế giới và ở Việt Nam, một "từ điển sống" về dân tộc nhạc học. Giáo sư Trần Quang Hải cũng đã thường xuyên tham gia vào các chương trình của RFI Việt ngữ trong những năm qua.

Giáo sư Trần Quang Hải sinh năm 1944 tại Gia Định, là con trai của nhà nghiên cứu âm nhạc cổ truyền nổi tiếng Trần Văn Khê. Ban đầu học vilon ở Việt Nam, khi sang Pháp ông đã chuyển hướng nghiên cứu các loại nhạc cụ dân tộc, sau đó lấy bằng tiến sĩ. Ông từng làm việc cho Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học CNRS của Pháp tại Bảo tàng Con người (Musée de l’Homme) ở Paris.

Ông đã có những nghiên cứu đặc biệt trong lĩnh vực Dân tộc âm nhạc học như hát đồng song thanh, phát triển nghệ thuật gõ muỗng, kỹ thuật biểu diễn đàn môi…

GS-TS Trần Quang Hải biểu diễn đàn môi

Cha con GS-TS Trần Văn Khê- GS-TS Trần Quang Hải cùng biểu diễn

(Nguồn: https://www.rfi.fr/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN