You are here

Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Ngày 08/01/2022, tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức phát động Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài “Xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

Nhằm động viên, khuyến kích các tác giả sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị để phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương, qua đó tuyển chọn những tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng để tuyên truyền, quảng bá những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng con người, văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Thông qua những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật để giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước và con người Nghệ An đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Các tác phẩm văn học, nghệ thuật phải thể hiện được bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử; về vùng đất và con người Nghệ An.

1. Nội dung chủ đ

Ngợi ca quê hương, thiên nhiên, con người, tiềm năng, thể mạnh, phản ánh được bản sắc văn hoá, tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc của tỉnh Nghệ An; phản ánh được những thành tựu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nghệ An.

Xây dựng người tốt, việc tốt và các điển hình tiên tiến gắn với các phong trào thi đua yêu nước để triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Tôn vinh công dân Nghệ An tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sổng xã hội, tạo động lực thi đua trong lao động, sản xuất; nâng cao phẩm chẩt đạo đức, lối sống con người Nghệ An, xây dựng hình ảnh con người Nghệ An trong thời kỳ mới.

Xây dựng con người Nghệ An có thế giới quan khoa học, có nhân cách, lối sống đẹp với các đặc tính cơ bản “yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, hội nhập”. Xây dựng lối sống tuân thủ pháp luật, thực hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân, tương ái”, khẳng định, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn.

Đấu tranh loại trừ các hành vi tiêu cực, cơ hội, vi phạm pháp luật, truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến xây dụng và phát triển văn hoá, con người Nghệ An.

Thể loại Ca khúc: Tác phẩm được sáng tác bằng tiếng Việt gồm nhạc và lời được đánh máy, in trên khổ giấy A4; gửi kèm fĩle demo phối khí, thu thanh lưu trong đĩa CD hoặc USB (nếu có)

Đối tượng tham gia: Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động trong và ngoài nước. Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng xét thưởng, tổ thư ký không được tham gia.

Quy định về tác phẩm: 

Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi 03 tác phẩm tham gia cuộc vận động. Tác phẩm phải đảm bảo chất lượng nghệ thuật, đúng nội dung chủ đề của cuộc vận động.

Tác phẩm phải được sáng tác trong thời gian phát động (từ tháng 11/2021) đến thời gian kết thúc cuộc thi (30/8/2022); chưa công bố, phổ biến hoặc gửi tham gia các cuộc thi khác ở Trung ương các địa phương tổ chức.

Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi theo quy định của pháp luật, nếu phát hiện tác phẩm vi phạm về bản quyền tác giả, quyền liên quan và các quy định về thể lệ của cuộc vận động, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thường và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tác phẩm không được sao chép, mô phỏng; ý tưởng, nội dung của các tác giả khác ở trong và ngoài nước hoặc mô phỏng ý tưởng, nội dung các tác phẩm khác của tác giả đã được công bố.

Những tác phẩm được giải, Ban Tổ chức được quyền sử dụng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức khi thấy phù hợp. Những tác phẩm không đạt giải Ban Tổ chức không trả lại tác giả.

Thời gian kết thúc nhận tác phẩm: Ngày 30/8/2022.

Tổng kết và trao thưởng (dự kiến): Tháng 11/2022

Giải thưởng:

01 giải Nhất: 30.000.000đ.

02 giải Nhì: 15.000.000đ/01giải.

03 giải Ba: 10.000.000đ/01giải.

06 giải Khuyến khích: 5.000.000đ/01 giải.

Mời đặt hàng một số nhạc sĩ nổi tiếng, có uy tín ở Trung ương và địa phương sáng tác các tác phẩm âm nhạc phản ánh mảnh đất, con người Nghệ An trong giai đoạn hội nhập và phát triển (số lượng 02 người; tổ chức đi thực tế tại Nghệ An cho các tác giả được mời đặt hàng sáng tác; mức hỗ trợ 5.000.000 đồng/người; tác phẩm đặt hàng được Hội đồng xét thưởng đánh giá có chất lượng ngoài kinh phí hỗ trợ sáng tác được khen thưởng theo các mức thưởng tại mục III của kế hoạch này).

BAN TỔ CHỨC

ĐĂNG BÌNH LUẬN