You are here

Cuộc thi sáng tác Văn học Nghệ thuật với chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” (1972 -2022)

Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật (VHNT) chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” là Giải thưởng của tỉnh Quảng Trị, xét tặng cho những công trình, tác phẩm sáng tạo VHNT xuất sắc được xuất bản, công bố trong giai đoạn 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển của tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022).

Thông qua cuộc thi chọn những tác phẩm VHNT tiêu biểu, ấn tượng về mảnh đất, con người và thành tựu xây dựng, đổi mới, phát triển của tỉnh Quảng Trị nửa thế kỷ qua. Đồng thời nêu bật tiềm năng, lợi thế, cơ hội phát triển của tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

Ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của văn nghệ sĩ và các tác giả trên mọi miền đất nước sáng tạo VHNT về Quảng Trị. Định hướng phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của Quảng Trị, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; khích lệ động viên văn nghệ sĩ, nhân dân tiếp tục sáng tạo VHNT trong giai đoạn tiếp theo.

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THAM GIA VÀ CHỦ ĐỀ SÁNG TÁC

1. Đối tượng:

- Tất cả văn nghệ sĩ các chuyên ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

- Công dân Quảng Trị và mọi miền trong cả nước.

- Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Ban Thư ký không được tham gia dự thi.

2. Phạm vi:

- Tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình của các tác giả, đồng tác giả.

- Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc các chuyên ngành: Văn học, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Kiến trúc, Âm nhạc, Sân khấu, Điện ảnh, Múa, Văn nghệ dân gian, Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số.

3. Chủ đề: “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”

II. THỂ LỆ CUỘC THI

1. Yêu cầu chung:

- Các tác phẩm sáng tác phải bám sát chủ đề, phản ánh phong phú, đa dạng mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, đời sống tinh thần nhân dân tỉnh Quảng Trị trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển giai đoạn (01/5/1972 - 01/5/2022).

- Dự báo tình hình, cơ hội phát triển mọi mặt, trong đó có văn hóa, VHNT tỉnh Quảng Trị thời gian tới.

- Tác phẩm phải có nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật chân, thiện, mỹ; không sao chép đơn thuần, hoặc tác phẩm thể hiện không rõ ràng, trái thuần phong mỹ tục truyền thống, gây phản cảm.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện dư thi:

- Tác phẩm có giá trị cao về nội dung tư tưởng và tính sáng tạo độc đáo về nghệ thuật; có tác dụng tốt trong việc giáo dục, xây dựng con người mới, nâng cao trình độ thẩm mỹ của nhân dân; góp phần quan trọng phục vụ lợi ích của cộng đồng.

- Những tác phẩm đã được các bộ, ngành, các Hội chuyên ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố khác trao giải thưởng và đã đạt giải các cuộc thi, hội diễn, triển lãm... do UBND Quảng Trị tổ chức hoặc UBND tỉnh giao cho các ban, sở, ngành, hội... tổ chức thì không được tham gia xét giải thưởng VHNT chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”.

- Tác phẩm, cụm tác phẩm; công trình, cụm công trình tham gia cuộc thi chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” phải đảm bảo các điều kiện sau:

+ Tác phẩm đã in thành sách; in trên báo, tạp chí; tham gia triển lãm; biểu diễn phục vụ công chúng; truyền phát trên các kênh thông tin đại chúng (Trang Thông tin điện tử tổng hợp; Fanpage chính thống của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, trang Website của Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); tác phẩm, công trình đã được xây dựng hoàn thành; hoặc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tác phẩm xuất bản thành sách phải có số lượng từ 100 trang trở lên, có ít nhất 2/3 nội dung phản ảnh, thể hiện về mảnh đất, con người, sự kiện của Quảng Trị; không xét tác phẩm xuất bản tổng hợp các thể loại cùng chuyên ngành hoặc chuyên ngành khác nhau.

+ Tác phẩm các lĩnh vực nghệ thuật không in thành sách phải đảm bảo 100% nội dung thể hiện về đất, người, sự kiện ở Quảng Trị.

+ Tác phẩm, công trình được công bố từ ngày 01/5/1972 đến 28/02/2022 (Thời gian cuối gửi tác phẩm dự thi).

3. Quy định cụ thể về việc gửi tác phẩm dự thi:

Về Âm nhạc: Đối với nhạc giao hưởng: gửi 01 tác phẩm giao hưởng đã được công bố từ trang website Hội Văn học Nghệ thuật trở lên (kèm theo đĩa đã phát) hoặc 02 tác phẩm đối với ca khúc đã được công bố từ trang website Hội Văn học Nghệ thuật cấp tỉnh trở lên (kèm theo bản ký âm gốc và đĩa ghi âm của 02 tác phẩm đó); khuyến khích ghi âm và ghi hình.

Đối với sách âm nhạc: gửi 01 tập đã xuất bản, phổ biến.

4. Cơ cấu giải thưởng và mức thưởng:

Tác phẩm đạt giải thưởng cuộc thi chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển” được UBND tỉnh cấp Bằng chứng nhận cho các tác giả và nhóm tác giả, kèm theo tiền thưởng, như sau:

- 05 giải A, mỗi giải: 20.000.000 đồng.

- 10 giải B, mỗi giải: 15.000.000 đồng.

- 15 giải C, mỗi giải: 10.000.000 đồng.

5. Trách nhiệm của tác giả:

Thực hiện đúng Thể lệ cuộc thi, tác giả (thân nhân đại diện tác giả) tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm dự thi. Nếu phát hiện tác phẩm tham gia vi phạm bản quyền tác giả, vi phạm thể lệ này, sẽ bị hủy kết quả giải thưởng.

6. Những quy định khác:

- Những tác phẩm, công trình phải được chính tác giả, nhóm tác giả đăng ký tham gia hoặc được các chuyên ngành và các tổ chức, đơn vị... công bố tác phẩm, công trình đó giới thiệu.

- Tác giả đã mất hoặc ốm đau nặng thì thân nhân đại diện tác giả có thể làm hồ sơ dự thi (kèm xác nhận của cơ quan, địa phương của người đại diện).

- Không xét những tác phẩm chưa đủ điều kiện được quy định tại thể lệ này.

- Mỗi tác giả được tham gia và nhận giải thưởng ở các chuyên ngành khác nhau.

- Nếu có khiếu nại, tố cáo gửi đến cấp nào thì cấp đó có trách nhiệm xử lý theo pháp luật hiện hành và thể lệ này.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM

1. Ban Tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 28/02/2022.

2. Hồ sơ dự thi gồm: Họ tên tác giả (hoặc người đại diện); ghi rõ: Tác phẩm dự thi sáng tác chủ đề “Quảng Trị - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”; địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email...

3. Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, Đường Khoá Bảo, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0233 3852575, 0905032999, Email: boithuyen79@gmail.com

4. Thời gian xét giải và trao giải:

- Tổ tư vấn chuyên ngành: Trước 15/3/2021.

- Hội đồng Sơ khảo: Từ 15/3 đến 30/3/2022

- Hội đồng Chung khảo: Từ 05/4 đến 15/4/2022.

- Thời gian tổng kết trao giải: Dịp kỷ niệm 30/4 và 01/5/2022 (Ban Tổ chức sẽ có thông báo và giấy mời cụ thể sau).

BAN TỔ CHỨC

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.